20/08/2021

Gundam Battle Universe (Japan)

Gundam Battle Universe (Japan)THÔNG TIN TRÒ CHƠI
Tên game: Gundam Battle Universe (Japan)
Loại trò chơi: PSP
Thể loại: Phiêu lưu, robot, gun dam
Dung lượng: 748.2 Mb
Tóm tắt game: Hầu hết hoạt hình Gundam (bao gồm cả loạt phim đầu tiên) được đặt trong cái được gọi là kỷ nguyên lịch Thế kỷ Universal (UC) , với các loạt phim sau này được đặt trong lịch hoặc mốc thời gian thay thế . Mặc dù nhiều câu chuyện Gundam mới được kể trong vũ trụ song song của họ với các mốc thời gian độc lập (mang lại cho họ sự tự do sáng tạo lớn hơn), cốt truyện UC gốc vẫn tiếp tục được yêu thích.


VIDEO REVIEW GAME:


0 Post a Comment:

Bình luận của bạn sẽ hiển thị công khai tại đây. Nên dùng tài khoản Google để nhận thông báo khi có câu trả lời.

‹‹ Trang trước đó Trang tiếp theo ››