06/08/2021

Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 (Europe)

Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 (Europe)THÔNG TIN TRÒ CHƠI
Tên game: Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 (Europe)
Loại trò chơi: PSP
Thể loại: Chiến thuật, thẻ bài, Yugioh
Dung lượng: 894.4 Mb(Chưa giải nén)
Tóm tắt game: Có một minigame mới liên quan đến việc chọn ra một thẻ từ khoảng nửa tá lựa chọn sẽ tạo thành Đồng bộ bắt buộc với thẻ đã được hiển thị. Ngoài ra, Tượng đấu xuất hiện bên ngoài cửa hàng bài. Tượng bị tính phí khi bạn nhận được các bản sao của một thẻ mà bạn đã đạt đến giới hạn (hiện là 9 thay vì 99). Khi được sạc đầy (được biểu thị bằng môi trường phát sáng mà nó nhận được), nó cung cấp cho bạn một bản sao bổ sung của thẻ mà bạn có mà bạn chọn.


VIDEO REVIEW GAME:


0 Post a Comment:

Bình luận của bạn sẽ hiển thị công khai tại đây. Nên dùng tài khoản Google để nhận thông báo khi có câu trả lời.

‹‹ Trang trước đó Trang tiếp theo ››