05/08/2021

Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3

Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3THÔNG TIN TRÒ CHƠI
Tên game: Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3
Loại trò chơi: PSP
Thể loại: Chiến thuật, thẻ bài, Yugioh
Dung lượng: 1.33 Gb
Tóm tắt game: Trò chơi bao gồm tổng cộng 3501 thẻ, nhiều thứ 4 từ trước đến nay trong Yu-Gi-Oh! trò chơi điện tử (tại thời điểm đó). Đây là trò chơi Tag Force duy nhất có nhân vật nữ có thể chơi được. Các thẻ trong trò chơi chuyển đến Crossroad of Chaos , và cũng bao gồm các thẻ từ hai bộ Duel Terminal đầu tiên , cũng như bất kỳ Bộ bài Khởi động và Cấu trúc nào được phát hành trước tháng 7 năm 2008.


VIDEO REVIEW GAME:


0 Post a Comment:

Bình luận của bạn sẽ hiển thị công khai tại đây. Nên dùng tài khoản Google để nhận thông báo khi có câu trả lời.

‹‹ Trang trước đó Trang tiếp theo ››